Logo

Účetní a daňová kancelář Kuřim Jakubcovi

Jakubcovi KDP

Nabízené služby

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví představuje zejména:

 • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví
 • Zpracování přiznání k DPH, záznamní povinnost
 • Evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, statistiky, vnitřní firemní směrnice
 • Rekonstrukce účetnictví předešlých období

DAŇOVÁ EVIDENCE

Zpracování daňové evidence pro fyzické osoby, které nemají povinnost vést účetnictví. Daňová evidence zahrnuje vedení evidence příjmů a výdajů dle požadavků daňových zákonů, evidenci majetku, přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňová závěrka je prováděná jednou ročně, v průběhu roku dle požadavků klienta předkládáme výsledky hospodaření s předběžným výpočtem daňového zatížení.

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Zahrnuje mzdovou a personální agendu. Pro klienty zpracujeme měsíční výplaty zaměstnanců včetně odvodů, výstupní sestavy zasíláme také elektronickou formou. Dle požadavků klienta připravíme pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a směrnice týkající se zaměstnanců. Zpracováváme a zasíláme přehledy o vyměřovacích základech zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání včetně odkladu do 30.6.
 • Zpracování daňových přiznání:
  • Daň z příjmů,
  • Daň silniční,
  • Daň z nemovitých věcí,
  • DPH,
  • Kontrolní hlášení,
  • Daň z nabytí nemovitostí
 • Zpětná daňová kontrola (příprava na kontrolu FÚ)
 • Zastupování před státními orgány
 • Odborný dohled nad účetnictvím a daněmi ve Vaší firmě
 • Daňová optimalizace v průběhu roku

Daňová a účetní kancelář
Na Královkách 937
Kuřim
664 34

Tel./Fax : +420 541 231 415
Mobil : +420 604 611 234
+420 732 267 766
e-mail : jakubcovi@telecom.cz