Logo

Účetní a daňová kancelář Kuřim Jakubcovi

Jakubcovi KDP

Profil

Ing. Jiří Jakubec

daňový poradce, Evropský daňový poradce
Foto
Razítko Osvědčení Osvědčení

je oprávněn vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a užívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, a je zapsán pod evidenčním číslem 2795 do seznamu daňových poradců ČR. Člen Komory daňových poradců, Sdružení účetních a daňových poradců a Svazu účetních. Přihlášen k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.


Jana Jakubcová

daňový poradce
Foto
Razítko Osvědčení

je oprávněna vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a užívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, a je zapsán pod evidenčním číslem 2794 do seznamu daňových poradců ČR. Členka Komory daňových poradců, Sdružení účetních a daňových poradců a Svazu účetních. Přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.


Ing. Zora Jakubcová

daňový poradce
Foto
Kodex Osvědčení

je oprávněna vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a užívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, a je zapsán pod evidenčním číslem 5524 do seznamu daňových poradců ČR. Členka Komory daňových poradců, Sdružení účetních a daňových poradců. Přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.


Ing. Radim Vítek

Účetní a daňový specialista
Foto

Petra Olšovská

Účetní a daňový specialista

Foto

Jakub Fikeis

Daňový a účetní specialista
Foto

Simona Vinklerová

Mzdová účetní
Foto

Sandra Smolíková

Mzdová účetní

Foto

Daňová a účetní kancelář
Na Královkách 937
Kuřim
664 34

Tel./Fax : +420 541 231 415
Mobil : +420 604 611 234
+420 732 267 766
e-mail : jakubcovi@telecom.cz